2 års samling

2222222

Obligatorisk samling for 2 års lærlingene våre

Sogn Opplæringskontor inviterar alle 2 års lærlingar til obligatorisk samling. I samlinga fokuserar me på deg som lærling, fagprøven som ventar og vegen vidare. Me reflekterar rundt læretida, et god lunsj i tillegg til at lærlingane får moglegheit til å vinne flotte premiar. Me får besøk av nokre av våre samarbeidspartnarar - oppdatert program og dato for samlinga kjem. Alle lærlingar vert innvitert til arrangementet via Olkweb. 

Oppdatert programoversikt kjem. 

Her er programmet me hadde i 2020:

laerlingsamling 2ars 2020