Oppstartssamling

1111 

Tusen takk for lærlingsamlingane me hadde med 1. års lærlingane våre. I alt vart det gjennomført 5 samlingar, der me fortalte lærlingane på lærefag og lærestad. Me starta med frukost etterfulgt av førstehjelpskurs. Takk til Egil Bjarne som gjennomførte førstehjelpskurset for oss! Etter ein god lunsj/middag tok me ein gjennomgang av korleis læretida vert for lærlingane våre. Det er viktig at lærlingane veit om sine rettigheiter og plikter, slik at dei verte forberedt på det å vere ein "tilsett" i ei bedrift. Avslutningsvis tok me opplæring i bruken av OLKweb, korleis ein gjennomfører vurderingssamtalar og korleis ein dokumenterar. 

Programmet me hadde i 2021 var: 

08.45-09.00 Frukost

09.00-12:00 Førstehjelpskurs

12:00-12:45 Lunsj

12:45-15:30 Rettar og plikter som lærling + opplæring i OLKweb

Her kan du sjå nokre bilete frå samlingane

samling23samling12 samling1