Kontaktskjema

Besøksadresse:

Sogn Opplæringskontor
Farnesvegen 32
6884 Øvre Årdal

Postadresse:
Sogn Opplæringskontor
Pb.213
6882 Øvre Årdal
Tlf. +47 57 66 00 00

Epost direkte til tilsette:

Anne Kauppi (dagleg leiar): anne@sognok.no
Vibeke Rinde (opplæringskonsulent): vibeke@sognok.no
Camilla Lerum Bondevik (opplæringskonsulent): camilla@sognok.no
Pål Erik Sperle (opplæringskonsulent): pes@sognok.no
Laila Hansen (opplæringskonsulent): laila@sognok.no