Elektrikerfaget

Førebuing eksamen VG3-teori elektrikarfaget

Instruktør: Anne Kauppi

Stad: Årdal Vgs

Tid: 05.11.2021 kl. 08:00 - 15:00

       12.11.2021 kl. 08:00 - 15:00

       18.11.2021 kl. 08:00 - 15:00 

      

Øving for deg som skal ta VG3-teori i elektrikarfaget