Førstehjelp

Førstehjelpskurs

I samtlege læreplanar er det fokusert på førstehjelp. Førstehjelp er ferskvare og noko ein må trena på. Målet med kurset er å gi innføring i grunnleggande prinsipp innan førstehjelp.  Målet med kunnskapen er å gjere lærlingane tryggar og klar til å setje i gang livreddende førstehjelp når det er naudsynt. Det er viktig å kunne bidra med umiddelbar hjelp om ein kjem opp i ein situasjon der det er behov for førstehjelp. 

Førstehjelpskurset vert rekna som ein arbeidsdag, sei ifrå til din instruktør og fagleg leiar kva dato du er innkalla til førstehjelpskurs. Det vert servert lunsj. 

fh

Innhald i kurset:
- Varsling til naudnummer
- Undersøking av pasient
- Sirkulasjonssvikt
- Bevisstlausheit og sideleie
- Hjerte og lungeredning (HLR)
- Hodeskade
- Stans av blødningar
- Demonstrasjon av hjertestartar