Lærlingløftet

Publisert: 11.03.2015 08:23

GJE VERKSEMDA EIT LØFT – BLI MED PÅ LÆRLINGLØFTET!

Norge treng fleire fagarbeiderar. Likevel står fleire tusen lærlingar utan lærlingplass kvart år. Kanskje fordi mange verksemder ikkje ser verdien av lærlingar? Eller er redde for at det å bli lærebedrift innebær for stort ansvar og for mykje arbeid? Eller ikkje veit at lærlingordninga omfatter nye fagområder som mellom anna helse- og oppvekstfag, IT, design og handverk, medier og kommunikasjon, service og samferdsel?  Ved å ta inn lærlingar i verksemda syner du eit samfunnsansvar som bidreg til godt omdømme, samtidig som du tilfører verksemda fersk kunnskap og friske auge.

Ler meir her