Søknader i tal

Publisert: 27.03.2015 12:42

Me har formidla 99 søknader (pr 25.3.2915) til våre medlemsbedrifter. Her kan du sjå litt statistikk iht geografi og fag.

Naturleg nok kom dei fleste søknadene frå Sogn og Fjordane, og tradisjonen tru kom og en stor andel frå Hordaland, då spesielt innan Kjemiprosessfaget.

Søkerstatistikk 2015 - Fylkesfordeling

 

Kjemiprosessfaget var og det mest populære faget totalt sett, med 37 søkarar, mens Industrimekanikarfaget og Automatiseringsfaget og var 1.prioritet hjå fleire enn 10 søkarar. I biletet nedanfor kan du sjå fordelingen i alle faga me har motteke søknader. Her er det kun tatt hensyn til søkarens 1.prioritet.

Antall søknader fordelt på fylke og fagSøkarane hadde moglegheit til å prioritere 3 fag i sine søknader. Ein gode valte kun å søke i eit fag, men nokre satte opp både 2. og 3.prioriteringar. Her følgjer en oversikt over antal søkarar fordelt på fag og fylke

Søkarar med 2.pri