5 tilgjengelege læreplassar

Publisert: 01.06.2015 09:20

Me har framleis nokre tilgjengelige læreplassar! Du kan søke på desse gjennom vår søkeportal no.

Me har fire medlemsbedrifter som til saman kan tilby 5 læreplassar. Gå til http://soknad.sognok.no for å fylle ut søknadsskjema.

Om du har søkt gjennom vår portal tidlegare, må du gje oss beskjed på post@sognok.no eller telefon 911 20 643 / 918 58 100 før du kan gjøre endringer på søknaden din.

Læreplassane som no er tilgjengelege, er:

Lærdal Kommune: Institusjonskokkfaget og Helsearbeiderfaget

Årdal Kommune: Barne- og ungdomsarbeiderfaget

SIMAS, Festingdalen Kaupanger: Gjenvinningsfaget

Fjordglas, Luster: Produksjonsteknikkfaget