Digitalt ID-kort for lærlingar

Publisert: 19.03.2021 13:22

Digitalt id-kort for lærlingar og prøvenemndsmedlemmar

Alle lærlingar i Vestland fylkeskommune kan no laste ned appen It’s Me ID og opprette digitale id-kort.Dette ID-kortet vil fungere på same måte som skulebevis for elevar og vil mellom anna gi rett til rabatt på offentleg transport. I starten kan det ta inntil ei veke etter at kontrakten er signert før det blir mogleg for lærlingen å logge seg inn i appen. 

 

 

Meir informasjon og brukarrettleiing finst her