First Lego League

Publisert: 07.10.2021 17:56

13. November arrangerar me First Lego League konkurranse på Årdal vidaregåande skule!

First Lego League

Me har undervist i valgfaget Programmering ved Tangen og Farnes skule. Elevane har jobba målretta opp mot konkurransen som vert halden 13.november.

Dette er Skandinavias største teknologiturnering, det vil seie at alle konkurrerer samstundes.

Det er påmeldt 846 lag totalt i Skandinavia.

Me har fagpersoner som dømmer kampane i tillegg til at kampane vert filma. Resultata vert sendt inn slik at me får rangeringa live. 

Her kan du lese meir om First Lego League: FFL

Det er gratis inngang og alle er invitert.

 

Uttdrag fra First Lego League si nettside: 
I FIRST® LEGO® League får dere arbeide som forskere og ingeniører med samfunnsaktuelle tema og finne løsninger på problemer voksne ikke vet svaret på. 

Gjennom 8 uker skal dere arbeide med et prosjekt der dere skal forsøke å finne en løsning på en egenvalgt problemstilling, og dere designe og programmere en LEGO Education SPIKE Prime eller en LEGO MINDSTORMS-robot til å løse oppdrag på en robotbane.
Kjerneverdiene er selve hjertet i FIRST® LEGO® League. Ved å omfavne kjerneverdiene lærer deltakerne at vennskapelig konkurranseog gjensidige fordeler ikke er separate mål, og at det å hjelpe hverandre er grunnlaget for lagarbeid. Gjennom hele sesongen skal kjerneverdiene være grunnlaget for godt samarbeid, respekt og inkludering.

I FIRST® LEGO® League: Challenge møter dere matematikk, naturfag og teknologi på en spennende og virkelighetsnær måte.

 
 
 

ffl3

 

 

 

 

PS. Fra 2022 vil me arrangere First Lego League turneringen der alle skulane i Sogn har moglegheit til å melde seg på. 

ffl2