Erasmus+

Publisert: 02.12.2021 16:54

Sogn Opplæringkontor tilbyr praksisopphald for lærlingar i Tyskland, Kroatia og Danmark.

Gjennom ERASMUS+ programmet til fylkeskommunen kan SOK no tilby 3 veker av læretida i Danmark, Tyskland eller Kroatia.

Eit slikt opphald vil gi deg som lærling arbeidserfaring i eit internasjonalt miljø, utvida fagkunnskap, utvida interkulturell kompetanse, språkerfaring, inspirasjon og motivasjon samt utveksle erfaringar og kunnskap med kollegaer i ein internasjonal kontekst.

 Kvifor Erasmus+:

  • hevar kvaliteten på norsk utdanning, til glede for den enkelte, skulen, lokalmiljøet, arbeidslivet og samfunnet for øvrig
  • Samarbeid over landegrenser og interkulturell dialog blir stadig viktigare
  • Meir attraktive på arbeidsmarknaden

 

Me kjem til å samarbeide med Nordfjord Opplæringskontor, som og har fått tildelt midlar, om opplæringsplan og program. 

Erasmus+ programmet er ein del av EU kommisjonen og må søkast på gjennom fylkeskommunen.

Skjermbilde 2021 12 02 kl. 16.52.22