logo

Sogn Opplæringskontor

Vegen vidare byrjar hjå oss

First Lego League

13. November arrangerar me First Lego League konkurranse på Årdal vidaregåande skule!

Instruksjonskurs og oppfriskningskurs instruktørar

     

Digitalt ID-kort for lærlingar

*Digitalt id-kort for lærlingar og prøvenemndsmedlemmar* Alle lærlingar i Vestland fylkeskommune kan no laste ned appen It’s Me ID og opprette digitale id-kort.Dette ID-kortet...