logo

Sogn Opplæringskontor

Vegen vidare byrjar hjå oss

Digitalt ID-kort for lærlingar

*Digitalt id-kort for lærlingar og prøvenemndsmedlemmar* Alle lærlingar i Vestland fylkeskommune kan no laste ned appen It’s Me ID og opprette digitale id-kort.Dette ID-kortet...

Læreplassar 2021

Søknadsportalen er no open! Søk læreplass hjå våre medlemsbedrifter innan 1. mars 2021

Privatisteksamen og koronavirus

Regjeringa har bestemt at det skal arrangerast eksamen for privatistar i vår. Vestland fylkeskommune vil leggje til rette for at eksamen blir...