logo

Sogn Opplæringskontor

Vegen vidare byrjar hjå oss

Læreplassar 2020

Søknadsportalen er no open! Søk læreplass hjå våre medlemsbedrifter innan 2. mars 2020

Læreplassar 2019

Søknadsportalen er no open! Søk læreplass hjå våre medlemsbedrifter innan 1. mars 2019

Læreplassar 2018

Søknadsportalen er no open! Søk læreplass hjå våre medlemsbedrifter innan 1. mars 2018