logo

Sogn Opplæringskontor

Vegen vidare byrjar hjå oss

Privatisteksamen og koronavirus

Regjeringa har bestemt at det skal arrangerast eksamen for privatistar i vår. Vestland fylkeskommune vil leggje til rette for at eksamen blir...

Utdanningsdirektoratet informerar vedrørande korona

Informasjon fra Utdanningsdirektoratet Oppdatert 26.mars

Koronavirus - spørsmål og svar

Spørsmål og svar til lærlingar og lærebedrifter Oppdatert: 26.mars