logo

Sogn Opplæringskontor

Vegen vidare byrjar hjå oss

Læreplassar 2022

Søknadsportalen er open! Søk læreplass innan 1. mars 2022

Erasmus+

Sogn Opplæringkontor tilbyr praksisopphald for lærlingar i Tyskland, Kroatia og Danmark.

First Lego League

Farnes skule 8.klasse skal representere Sogn i skandinavisk finale i Ålesund 12. mars 2022!