logo

Sogn Opplæringskontor

Vegen vidare byrjar hjå oss

Erasmus+

Sogn Opplæringkontor tilbyr praksisopphald for lærlingar i Tyskland, Kroatia og Danmark.

First Lego League

Farnes skule 8.klasse skal representere Sogn i skandinavisk finale i Ålesund 12. mars 2022!

Sogn Opplæringskontor 10 år!